Phật sự

Chùa Phong Hanh làm lễ khánh thành tòa tam bảo

Chùa Phong Hanh làm lễ khánh thành tòa tam bảo
Chùa Phong Hanh làm lễ khánh thành tòa tam bảo 14:45, 23/01/2017
Ngày 6/11/2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khánh thành trùng tu toà tam bảo chùa Phong Hanh, thành phố Hải Dương sau 3 năm xây dựng.
Chùa Phong Hanh