Lịch lễ Xuân mới năm Đinh Dậu chùa Phong Hanh

02/02/2017 | 03:19

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!

Chùa Phong Hanh xin trân trọng thông báo: Lịch lễ Xuân mới năm Đinh Dậu sẽ được tổ chức tại chùa theo chương trình như sau:

1. Thứ Ba, 31 tháng 01 năm 2017 (Mùng 04 Tết Đinh Dậu).

  • 8 giờ 00 sáng    : Lễ khánh đản Đức Chúa Ông.
  • 14 giờ 00 chiều : Lễ dâng sao cầu bình an.

(Các cháu bán khoán ghi danh sách)

2. Lễ dâng sao vào 8 giờ sáng các ngày: 05, 06, 09 tháng Giêng và 14 giờ chiều các ngày 05, 06, 09 và 16 tháng Giêng.

3. Thứ Bảy, ngày 04 tháng 02 năm 2017 (Ngày 08 tháng Giêng, năm Đinh Dậu).

  • 8 giờ 00 sáng   : Lễ Thượng nguyên (Khai Xuân)

4. 19 giờ 00 tối 19 tháng Giêng năm Đinh Dậu (hàng tháng): Lễ Mẹ hiền Quán Thế Âm.

5. Chủ Nhật, ngày 19 tháng 02 năm 2017 (Ngày 23 tháng Giêng, năm Đinh Dậu).

  • 8 giờ 00 sáng    : Lễ Quy y Tam Bảo.

Ban nghi lễ chùa Phong Hanh

Kính yết

 

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Chùa Phong Hanh