Văn hóa - Tâm linh

Vì sao số đông phản đối việc ăn thịt chó?

Vì sao số đông phản đối việc ăn thịt chó?
Vì sao số đông phản đối việc ăn thịt chó? 13:45, 31/10/2018
Nhìn chung, chỉ vì nhu cầu ăn uống “lạ” của một bộ phận mà nó kéo theo một chuỗi hệ lụy tiêu cực liên can đến số đông, chưa nói đến mặt tình cảm xã hội Việt Nam cũng như các tổ chức bảo vệ động vật trên ...

Chuyện cổ Phật gia: Chớ kiêu căng khinh mạn, soi người chẳng soi mình

Chuyện cổ Phật gia: Chớ kiêu căng khinh mạn, soi người chẳng soi mình
Chuyện cổ Phật gia: Chớ kiêu căng khinh mạn, soi người chẳng soi mình 11:52, 24/10/2018
Dứt lời kệ, Đức Phật mới bảo Phạm Chí rằng: “Kẻ ngu si nhất ở thế gian này không ai có thể bằng ông. Giữa ban ngày mà ông lại cầm bó đuốc đi soi chân lý cho khắp cả thành! Trong khi những điều ông biết chỉ như ...

Do duyên mà hiện khởi

Do duyên mà hiện khởi
Do duyên mà hiện khởi 07:12, 21/10/2018
Duyên khởi là đạo lý quan trọng trong toàn bộ giáo pháp của Thế Tôn. Có thể nói, chính duyên khởi đã tạo ra sự đặc thù của Chánh pháp, khác biệt với mọi luận lý sáng thế, tạo vật của các hệ tư tưởng đương ...

Tâm sân hận - học và chuyển hoá

Tâm sân hận - học và chuyển hoá
Tâm sân hận - học và chuyển hoá 13:42, 18/10/2018
Tâm bình yên giống như một ly nước tinh khiết, ngon ngọt. Một phút giận dữ giống như bỏ đất vào ly. Giận dữ làm cho bạn khốn khổ và làm cho người xung quanh cũng trở nên khốn khổ.

Đừng đổ thừa tất cả cho nghiệp

Đừng đổ thừa tất cả cho nghiệp
Đừng đổ thừa tất cả cho nghiệp 13:22, 15/10/2018
Người học Phật khi gặp nghịch cảnh thường lý giải rằng: Do nghiệp ác trong quá khứ trổ quả nên giờ phải chịu quả báo. Lý giải này rất đúng theo những gì đức Phật đã nói, tuy nhiên nếu lạm dụng cách nhìn nhận ...

Thường quán tất cả pháp hữu vi là vô thường

Thường quán tất cả pháp hữu vi là vô thường
Thường quán tất cả pháp hữu vi là vô thường 13:44, 11/10/2018
Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường sanh diệt không bền vững, như vậy thì ở thế gian cái gì có tạo tác có biến đổi đều là vô bền chắc. Chúng ta cần nắm vững chân lý này để khi tu có nhiều điều ...

Lời phật dạy xưa và nay

Lời phật dạy xưa và nay
Lời phật dạy xưa và nay 10:12, 08/10/2018
Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau, nhưng về hạnh bố thí giúp đỡ sẻ chia có sự chênh lệch, người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối ...

Đừng tùy tiện gán cho Phật nói

Đừng tùy tiện gán cho Phật nói
Đừng tùy tiện gán cho Phật nói 05:51, 07/10/2018
Đức Phật là bậc Giác ngộ cao tột, Đạo của Ngài còn được gọi là Đạo Trí tuệ - Đạo Giải thoát. Nếu là Phật tử hoặc có duyên học Phật ít nhiều thì càng phải thật cẩn trọng và tỉnh thức khi học hỏi giáo ...

Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh

Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh
Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh 10:59, 06/10/2018
Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, ...

Hiểu biết là con đường dẫn đến giải thoát

Hiểu biết là con đường dẫn đến giải thoát
Hiểu biết là con đường dẫn đến giải thoát 11:15, 04/10/2018
Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng tôn giáo cuồng tín. Đạo Phật là phương pháp sống mang đầy triết lý. Do vậy, để nghiên cứu đạo Phật, bạn không cần phải tin tưởng vào một điều gì đó xa với thực tế.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đệ tử phân biệt chính giác như thế nào?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đệ tử phân biệt chính giác như thế nào?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đệ tử phân biệt chính giác như thế nào? 06:15, 30/09/2018
Một lần, Phật Thích Ca Mâu Ni ở vườn Điêu Thụ Cấp Cô Độc ngoại ô phía nam thành Xá Vệ, nói với các đệ tử xuất gia của Ngài rằng: “Vẫn còn đang trong tu luyện, chưa có tỳ kheo có công năng tha tâm thông, làm thế ...

Tại sao thiền là nguyên tắc căn bản của sự thành công

Tại sao thiền là nguyên tắc căn bản của sự thành công
Tại sao thiền là nguyên tắc căn bản của sự thành công 08:05, 29/09/2018
Nhiều thế kỷ qua, các nhà hiền triết Ấn Độ giáo và tu sĩ Phật giáo đã nhận diện tầm quan trọng và lợi ích sức khỏe khi một hành giả thực tập thiền đều đặn trong mỗi ngày. Hơn thế nữa, gần đây thiền học ...
Chùa Phong Hanh