Văn hóa - Tâm linh

Khổ vui do mình

Khổ vui do mình
Khổ vui do mình 07:07, 25/12/2018
Con người sống ở đời đều có một điểm chung là không thể chọn cho mình nơi chốn sinh ra. Xuất thân trong một gia đình sang hay hèn, giàu hay nghèo, khổ hay vui là do nghiệp duyên của mỗi người. Có điều, sinh ra trong gia ...

Chớ khởi tâm sợ hãi

Chớ khởi tâm sợ hãi
Chớ khởi tâm sợ hãi 07:03, 25/12/2018
Sợ hãi là một thuộc tính cố hữu của tâm lý con người. Chúng ta thường lo sợ về mọi thứ, từ cái chưa được đến cái đã được, từ điều chưa tới cho đến điều đã qua, nhất là lo sợ về cái chết của những ...

Đừng chấp cái tôi thái quá!

Đừng chấp cái tôi thái quá!
Đừng chấp cái tôi thái quá! 05:15, 24/12/2018
Những khổ đau bất an trong cuộc đời mỗi người đa phần xuất phát từ chấp thủ cái tôi, cái của tôi, và không hiểu biết một cách rõ ràng như thật về chúng gây ra. Chúng ta hãy tự tỉnh giác quan sát một cách sâu sắc ...

Xả chấp

Xả chấp
Xả chấp 04:48, 20/12/2018
Các học giả đã xác nhận Đức Phật là nhà giáo dục đặc thù, khác hơn các nhà giáo dục khác.

Khổ về biếng nhác và ham ngủ nghỉ

Khổ về biếng nhác và ham ngủ nghỉ
Khổ về biếng nhác và ham ngủ nghỉ 04:30, 20/12/2018
Đức Phật dạy rằng: Nếu con người không biết hổ thẹn thì trên thế gian này không còn biết phân biệt cha mẹ, anh em, lớn nhỏ, cùng với loài cầm thú không khác. Người biết hổ thẹn là người cao thượng, liêm khiết.

Không lệ thuộc vật chất - Không nghĩ thiện - Không nghĩ ác

Không lệ thuộc vật chất - Không nghĩ thiện - Không nghĩ ác
Không lệ thuộc vật chất - Không nghĩ thiện - Không nghĩ ác 13:25, 18/12/2018
Khi Đức Phật thành đạo ở cội bồ-đề, đầu tiên Ngài quét sạch hết phiền não và kế tiếp, Ngài chuyển hóa thân tứ đại thành Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na là ánh sáng trí tuệ của Phật chiếu khắp ...

Ý nghĩa cội rễ của Luật Nhân Quả

Ý nghĩa cội rễ của Luật Nhân Quả
Ý nghĩa cội rễ của Luật Nhân Quả 13:14, 18/12/2018
Có bao giờ quý vị tự hỏi mình tại sao cuộc sống của ta lại như thế này? Có quá nhiều sự buồn bực phiền não, chuyện này đi, chuyện khác tới! Nhiều người than thở: “Phải chăng ta đang trả nghiệp?” Nếu hiểu ...

Tự tử - tưởng để dễ dàng thoát khỏi khổ đau

Tự tử - tưởng để dễ dàng thoát khỏi khổ đau
Tự tử - tưởng để dễ dàng thoát khỏi khổ đau 08:05, 17/12/2018
Giáo lý nhân quả là quy luật tất yếu trong cuộc đời; vì chúng sanh không nhận thấy nên luôn dẫm chân vào đường lao lý ấy, quy luật nhân quả không phải do Phật quy định, mà do chúng sanh tự định đoạt ...

Đức Phật xử trí ra sao khi bị vu khống tội tà dâm và giết người?

Đức Phật xử trí ra sao khi bị vu khống tội tà dâm và giết người?
Đức Phật xử trí ra sao khi bị vu khống tội tà dâm và giết người? 06:44, 12/12/2018
Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Tăng đoàn ở tại Kỳ Viên, Ngài được dân chúng trọng vọng và cúng dường nhiều vô kể. Trước sự hiện diện của Ngài, các giáo phái ngoại đạo trở nên lu mờ như ngọn đèn trước ánh ...

Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần học cách quên và tha thứ thôi

Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần học cách quên và tha thứ thôi
Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần học cách quên và tha thứ thôi 06:34, 10/12/2018
Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái cần quên và tha thứ cho tất cả. Đó là cách để bạn hạnh phúc !

Chuyện cổ Phật gia: Cúng dường Đức Phật tám bó hoa, thoát khổ trăm ngàn kiếp

Chuyện cổ Phật gia: Cúng dường Đức Phật tám bó hoa, thoát khổ trăm ngàn kiếp
Chuyện cổ Phật gia: Cúng dường Đức Phật tám bó hoa, thoát khổ trăm ngàn kiếp 06:26, 10/12/2018
Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một người làm vườn tên là Sumana rất kính ngưỡng Phật Pháp. Tuy nhiên, vợ của anh lại là người chỉ tin vào lợi ích hiện thực.

Câu chuyện nhân quả trong cuộc đời Đức Phật

Câu chuyện nhân quả trong cuộc đời Đức Phật
Câu chuyện nhân quả trong cuộc đời Đức Phật 14:31, 07/12/2018
Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là đấng toàn năng sáng tạo ra vạn vật, ngài cũng từng có thân thể bằng máu thịt như thân thể con người chúng ta. Đồng thời, ngài cũng phải nếm trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng đương ...
Chùa Phong Hanh