Văn hóa - Tâm linh

Đạo Phật trong đời sống gia đình

Đạo Phật trong đời sống gia đình
Đạo Phật trong đời sống gia đình 05:14, 18/08/2018
Chúng ta đều biết, gia đình là nhân tố làm nên xã hội. Gia đình tốt thì xã hội tốt, gia đình xấu thì xã hội xấu.

Thấy Vô ngã là thấy Pháp, thấy Phật

Thấy Vô ngã là thấy Pháp, thấy Phật
Thấy Vô ngã là thấy Pháp, thấy Phật 05:08, 18/08/2018
Ở đây, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo đâm thủng vô minh uẩn to lớn. Như vậy, này các Tỳ kheo, là Tỳ kheo đâm thủng vật to lớn. (Theo Tương Ưng bộ Kinh thì thấu triệt đầy đủ Tứ Thánh Đế kể như đâm thủng Vô Minh)

Tháng Bảy có phải là tháng cô hồn?

Tháng Bảy có phải là tháng cô hồn?
Tháng Bảy có phải là tháng cô hồn? 04:34, 17/08/2018
Cứ tới tháng Bảy, hễ gặp vấn đề gì trở ngại thì mọi người “đổ thừa” rằng “tháng cô hồn” nên bị vậy và cảm thấy lo lắng, kiêng cữ đủ điều, kiểu mê tín - sợ trong tháng Bảy sẽ không được hanh thông, ...

Những điều cần biết về ngày Rằm tháng Bảy

Những điều cần biết về ngày Rằm tháng Bảy
Những điều cần biết về ngày Rằm tháng Bảy 06:25, 15/08/2018
Là người phật tử, hãy ghi nhớ lời Phật dạy như vậy để hàng ngày tu niệm, hàng ngày hồi hướng công đức về cho tiền nhân của mình, nhất là trong ngày lễ Vu Lan

Tại sao Đức Phật thường nói đến sự khổ đau

Tại sao Đức Phật thường nói đến sự khổ đau
Tại sao Đức Phật thường nói đến sự khổ đau 05:51, 14/08/2018
Trong Tứ diệu đế, Đế đầu tiên Đức Phật nói đến là Khổ đế, tiếp theo là Tập đế, và hai đế cuối cùng (3- 4) là giải pháp đức Phật dạy (tu) để chấm dứt sự khổ đau của kiếp nhân sinh.

Lòng càng đơn giản, sống càng an vui

Lòng càng đơn giản, sống càng an vui
Lòng càng đơn giản, sống càng an vui 03:37, 13/08/2018
Trên con đường của nhân sinh, nếu học biết được giản đơn, có thể khiến chúng ta vui vẻ mà cất bước.

Nguồn gốc độc đáo lễ Vu Lan và tục cúng tế ngày Rằm tháng 7

Nguồn gốc độc đáo lễ Vu Lan và tục cúng tế ngày Rằm tháng 7
Nguồn gốc độc đáo lễ Vu Lan và tục cúng tế ngày Rằm tháng 7 03:35, 13/08/2018
Ngày lễ Rằm tháng 7 đã có nguồn gốc từ xa xưa, là sự kết hợp hài hòa của Tam giáo: Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và tín ngưỡng dân gian.

Về nhà thôi...

Về nhà thôi...
Về nhà thôi... 07:47, 09/08/2018
Cuộc đời đôi khi chúng ta đâu biết trước được điều gì, Mọi sự gặp gỡ đều có thể là cuộc gặp gỡ cuối cùng ba mẹ ngồi đây, yêu thương ta vô điều kiện vậy đó nhưng điều gì đến cũng sẽ đến thôi, nghĩ ...

Hãy luôn tin rằng Đức năng thắng số

Hãy luôn tin rằng Đức năng thắng số
Hãy luôn tin rằng Đức năng thắng số 07:40, 09/08/2018
Nghiệp tạo ra số phận và chỉ có đức năng mới thắng số mà thôi. Đức chính là đức độ tích lũy được thông qua những hành vi thiện thân khẩu ý đem lại.

Có một tình thương vô điều kiện

Có một tình thương vô điều kiện
Có một tình thương vô điều kiện 07:33, 06/08/2018
Mục đích của giáo dục Phật giáo là đào luyện ra những con người có được bản lĩnh trí tuệ nhìn thẳng vào bản chất của cuộc sống, để thấy được đặc tính của các pháp là “như mộng, như huyễn, như bong bóng ...

Hiểu rõ hơn về: Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc

Hiểu rõ hơn về: Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc
Hiểu rõ hơn về: Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 07:05, 04/08/2018
Khái niệm sắc không là một trong những khái niệm trừu tượng nhất của triết học Phật giáo. Khái niệm này dựa trên bản chất vô ngã (không thật tướng) và vô thường của sự vật.

Nhớ khổ sinh tử phát tâm bồ đề

Nhớ khổ sinh tử phát tâm bồ đề
Nhớ khổ sinh tử phát tâm bồ đề 07:15, 03/08/2018
Chúng sanh từ vô thỉ kiếp vì vô minh điên đảo nên tạo ra vô lượng tội nghiệp để rồi chịu trả quả báo, sinh tử trong luân hồi, ra vào trong ba cõi, qua lại sáu đường.
Chùa Phong Hanh