Văn hóa - Tâm linh

Lời phật dạy xưa và nay

Lời phật dạy xưa và nay
Lời phật dạy xưa và nay 10:12, 08/10/2018
Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau, nhưng về hạnh bố thí giúp đỡ sẻ chia có sự chênh lệch, người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối ...

Đừng tùy tiện gán cho Phật nói

Đừng tùy tiện gán cho Phật nói
Đừng tùy tiện gán cho Phật nói 05:51, 07/10/2018
Đức Phật là bậc Giác ngộ cao tột, Đạo của Ngài còn được gọi là Đạo Trí tuệ - Đạo Giải thoát. Nếu là Phật tử hoặc có duyên học Phật ít nhiều thì càng phải thật cẩn trọng và tỉnh thức khi học hỏi giáo ...

Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh

Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh
Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minh 10:59, 06/10/2018
Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, ...

Hiểu biết là con đường dẫn đến giải thoát

Hiểu biết là con đường dẫn đến giải thoát
Hiểu biết là con đường dẫn đến giải thoát 11:15, 04/10/2018
Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng tôn giáo cuồng tín. Đạo Phật là phương pháp sống mang đầy triết lý. Do vậy, để nghiên cứu đạo Phật, bạn không cần phải tin tưởng vào một điều gì đó xa với thực tế.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đệ tử phân biệt chính giác như thế nào?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đệ tử phân biệt chính giác như thế nào?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đệ tử phân biệt chính giác như thế nào? 06:15, 30/09/2018
Một lần, Phật Thích Ca Mâu Ni ở vườn Điêu Thụ Cấp Cô Độc ngoại ô phía nam thành Xá Vệ, nói với các đệ tử xuất gia của Ngài rằng: “Vẫn còn đang trong tu luyện, chưa có tỳ kheo có công năng tha tâm thông, làm thế ...

Tại sao thiền là nguyên tắc căn bản của sự thành công

Tại sao thiền là nguyên tắc căn bản của sự thành công
Tại sao thiền là nguyên tắc căn bản của sự thành công 08:05, 29/09/2018
Nhiều thế kỷ qua, các nhà hiền triết Ấn Độ giáo và tu sĩ Phật giáo đã nhận diện tầm quan trọng và lợi ích sức khỏe khi một hành giả thực tập thiền đều đặn trong mỗi ngày. Hơn thế nữa, gần đây thiền học ...

Người thiện lương không bao giờ nhìn vào điểm xấu của kẻ khác

Người thiện lương không bao giờ nhìn vào điểm xấu của kẻ khác
Người thiện lương không bao giờ nhìn vào điểm xấu của kẻ khác 09:25, 28/09/2018
Thiện lương không chỉ thể hiện ở việc không làm tổn thương người khác, có thể giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan, mà còn ở chỗ không nhìn vào điểm xấu của người khác.

“Khủng hoảng” đức tin: Khi ‘chỗ dựa tinh thần’ là một chiếc ghế mục

“Khủng hoảng” đức tin: Khi ‘chỗ dựa tinh thần’ là một chiếc ghế mục
“Khủng hoảng” đức tin: Khi ‘chỗ dựa tinh thần’ là một chiếc ghế mục 08:45, 27/09/2018
Tôn giáo từ xưa đến nay vẫn được xem là chỗ dựa tinh thần cho hàng triệu triệu con người, đồng thời, những người lãnh đạo tôn giáo, tăng nhân, đạo sĩ, mục sư… thường rất được kính trọng. Thế nhưng, khi những ...

Trung thu càng ngày càng kỳ cục

Trung thu càng ngày càng kỳ cục
Trung thu càng ngày càng kỳ cục 04:09, 25/09/2018
Trung thu, phải làm một cái gì đó thể hiện được cái tình đoàn viên, không khí gia đình hay truyền thống tốt đẹp của người Việt. Thấy trên mấy cái phim điện ảnh dựng lại bối cảnh xưa hay mấy thước phim quảng ...

Do duyên mà hiện khởi

Do duyên mà hiện khởi
Do duyên mà hiện khởi 05:16, 19/09/2018
Duyên khởi là đạo lý quan trọng trong toàn bộ giáo pháp của Thế Tôn. Có thể nói, chính duyên khởi đã tạo ra sự đặc thù của Chánh pháp, khác biệt với mọi luận lý sáng thế, tạo vật của các hệ tư tưởng đương ...

Họ đã quên rằng Phật tại Tâm

Họ đã quên rằng Phật tại Tâm
Họ đã quên rằng Phật tại Tâm 03:44, 18/09/2018
Không ít người thường đến cúng bái nơi cửa Phật, hoặc thờ Phật trong nhà mình, lại làm những điều trái với triết lý đạo Phật.

Một số vấn đề về Nghiệp

Một số vấn đề về Nghiệp
Một số vấn đề về Nghiệp 06:04, 17/09/2018
Nghiệp là một trong những vấn đề hết sức phức tạp trong đời sống con người. Đức Phật cho biết, nếu chưa chứng được Tam minh thì không thể thấy rõ đường đi của nghiệp, sự cố gắng suy tư về nghiệp có thể ...
<12345678 ... >
Chùa Phong Hanh