Văn hóa - Tâm linh

Có sinh ắt có diệt

Có sinh ắt có diệt
Có sinh ắt có diệt 10:06, 17/11/2019
Quán sát vô thường, nhân duyên, có sinh ắt có diệt là một trong những pháp hành quan trọng của giáo pháp Thế Tôn. Thấy được vô thường để bình thường, an nhiên chấp nhận với mọi biến động thường trực trong cuộc ...

Luận bàn về kiếp luân hồi

Luận bàn về kiếp luân hồi
Luận bàn về kiếp luân hồi 14:12, 02/11/2019
Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi là sự hiển ...

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật
Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật 01:29, 31/10/2019
Chúng ta triển khai sâu hơn về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật để có thể nhận rõ tầm quan trọng của xuất gia, giúp chúng ta sống đúng như Phật dạy.

Đức Phật rơi ba giọt nước mắt làm chấn động đại thiên thế giới

Đức Phật rơi ba giọt nước mắt làm chấn động đại thiên thế giới
Đức Phật rơi ba giọt nước mắt làm chấn động đại thiên thế giới 15:26, 30/10/2019
Có một lần, Đức Phật ngồi dưới gốc cây thuyết Pháp cho vô số người. Trong đó có người đã chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn, có người thì chứng đắc quả vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Những người như vậy không ...

Tại sao thầy phong thủy không thể làm cho mình trở nên giàu có?

Tại sao thầy phong thủy không thể làm cho mình trở nên giàu có?
Tại sao thầy phong thủy không thể làm cho mình trở nên giàu có? 11:21, 20/10/2019
Trong ngôn từ và hành động của một người đều bao hàm tương lai của họ. Bởi vậy, khi hành động hay ăn nói thì luôn phải tích đức, lúc đó không cần phải bói quẻ hay xem phong thuỷ, phúc báo tự đến.

Bồ Tát báo mộng, hóa giải mối oán nghiệp của 26 nhát dao đời trước

Bồ Tát báo mộng, hóa giải mối oán nghiệp của 26 nhát dao đời trước
Bồ Tát báo mộng, hóa giải mối oán nghiệp của 26 nhát dao đời trước 11:18, 20/10/2019
Con người chỉ vì oán hận mà oan oan tương báo không biết bao giờ mới dứt. Vậy nên, chỉ có xả bỏ hận thù, cùng nhau quy về nẻo thiện, mới có thể cởi bỏ được những ác nghiệp đã gieo.

Gương soi 9 đời – Những thống khổ kiếp nhân sinh đều là có nguyên do

Gương soi 9 đời – Những thống khổ kiếp nhân sinh đều là có nguyên do
Gương soi 9 đời – Những thống khổ kiếp nhân sinh đều là có nguyên do 14:04, 13/10/2019
Trong cuộc hành trình dài đằng đẵng của sinh mệnh, chúng ta không biết đã trải qua bao đời bao kiếp, mà mỗi kiếp lại tạo ra biết bao nghiệp lực. Cho nên, những thống khổ hiện tại mà chúng ta đang chịu đựng, đều có ...

Tạo nghiệp quá nhiều, dương gian xuất hiện thương tích, âm gian phải chịu cực hình

Tạo nghiệp quá nhiều, dương gian xuất hiện thương tích, âm gian phải chịu cực hình
Tạo nghiệp quá nhiều, dương gian xuất hiện thương tích, âm gian phải chịu cực hình 14:02, 13/10/2019
Thời nhà Thanh, có câu chuyện kể về một người vì muốn nhanh chóng theo đuổi chức tước, quan vị mà không từ thủ đoạn. Kết quả là, thân thể của ông ta xuất hiện thương tích, chính là do chịu cực hình dưới âm gian.

Có phải vô ngã, vô thường là vô cảm với nỗi đau của người khác?

Có phải vô ngã, vô thường là vô cảm với nỗi đau của người khác?
Có phải vô ngã, vô thường là vô cảm với nỗi đau của người khác? 01:23, 08/10/2019
Chúng ta không nên tu hành trong ích kỷ, thiếu tính cách lợi tha, làm cho băng hoại chánh pháp của ba đời chư Phật: “Phật độ đời, nếu không có cuộc đời thì cũng không có đức Phật và đạo Phật”, nên trong quá trình ...

Đắc đạo hay chưa, chỉ khác nhau ở bản Tâm này

Đắc đạo hay chưa, chỉ khác nhau ở bản Tâm này
Đắc đạo hay chưa, chỉ khác nhau ở bản Tâm này 13:27, 06/10/2019
Đạo Phật giảng xả, giảng buông, khuyên con người hãy từ bỏ mọi chấp trước và dục vọng, bởi chỉ khi đã xem nhẹ mọi thăng trầm thì nội tâm mới có thể an nhiên tự tại.

Chú Đại Bi: Nguồn gốc và ý nghĩa

Chú Đại Bi: Nguồn gốc và ý nghĩa
Chú Đại Bi: Nguồn gốc và ý nghĩa 01:26, 30/09/2019
Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú nầy thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm.

Tu hành không phải để gặp Phật mà tu để tìm gặp chính mình

Tu hành không phải để gặp Phật mà tu để tìm gặp chính mình
Tu hành không phải để gặp Phật mà tu để tìm gặp chính mình 01:24, 30/09/2019
Tu hành không phải vì để gặp Phật, mà vì để gặp chính mình trước nhất, tu cho tròn trước nhất đạo làm người…
123456 ... >
Chùa Phong Hanh