Cổ học tinh hoa

“Cầu khuyết, tiếc phúc” là trạng thái tốt nhất mà con người mong đắc được

“Cầu khuyết, tiếc phúc” là trạng thái tốt nhất mà con người mong đắc được
“Cầu khuyết, tiếc phúc” là trạng thái tốt nhất mà con người mong đắc được 02:18, 12/03/2019
Trong cuốn Đạo Đức Kinh chứa đầy trí tuệ nhân sinh của Lão Tử có câu “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, nghĩa là cái thiện cao nhất giống như nước, nước làm lợi cho vạn vật ...

Người không làm chuyện trái lương tâm, ma quỷ cũng không hại được

Người không làm chuyện trái lương tâm, ma quỷ cũng không hại được
Người không làm chuyện trái lương tâm, ma quỷ cũng không hại được 14:16, 07/03/2019
Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện xác thực về nhân quả báo ứng, tích đức hành thiện được Trời bảo hộ và ban phúc báo. Dưới đây là một chuyện được ghi chép lại trong “Đức dục cổ giám” và “Liễu Phàm ...

Phúc phận chân chính của đời người là “không cầu mà tự đắc”

Phúc phận chân chính của đời người là “không cầu mà tự đắc”
Phúc phận chân chính của đời người là “không cầu mà tự đắc” 01:27, 01/03/2019
Nếu như ở cõi người, vua Lê Thánh Tông đã làm được “vô cầu nhi tự đắc” (không cầu mà tự đắc được), thì ở cõi Trời – với những ai tin vào Thần – vua cũng từng chẳng thiết tha gì cái ngôi báu ấy!

“Không oán, không hận” là cảnh giới cao thượng của trí huệ

“Không oán, không hận” là cảnh giới cao thượng của trí huệ
“Không oán, không hận” là cảnh giới cao thượng của trí huệ 06:04, 25/02/2019
Đời người thật ngắn ngủi, hãy để oán hận tan theo gió mây, như chưa từng xảy ra, như vậy trong lòng mới nhẹ nhàng, thanh thản.

Lời không thể tùy miệng, việc không thể tùy tâm, làm không thể tùy ý

Lời không thể tùy miệng, việc không thể tùy tâm, làm không thể tùy ý
Lời không thể tùy miệng, việc không thể tùy tâm, làm không thể tùy ý 05:33, 24/02/2019
Sách Thái Căn Đàm viết: “Cái miệng là cánh cửa của nội tâm, giữ miệng không kín thì lộ hết chân cơ. Ý nghĩ là chân cẳng của nội tâm, phòng ý không nghiêm thì đi toàn đường tà”.

Tránh “10 điều vô ích” để không lãng phí sinh mệnh đời người

Tránh “10 điều vô ích” để không lãng phí sinh mệnh đời người
Tránh “10 điều vô ích” để không lãng phí sinh mệnh đời người 07:41, 23/02/2019
Bạn đã từng nghe một người có tuổi nào đó than rằng: “Hoá ra hơn nửa đời người, tôi đã mất công làm việc vô ích!” hay chưa? Kinh nghiệm đó rất đau lòng. Xin hãy đọc “10 điều vô ích” dưới đây, để tránh ...

Thánh nhân không quý một thước ngọc bích, mà quý trọng một thốn thời gian

Thánh nhân không quý một thước ngọc bích, mà quý trọng một thốn thời gian
Thánh nhân không quý một thước ngọc bích, mà quý trọng một thốn thời gian 02:57, 19/02/2019
Từ xưa đến nay, những người ôm chí lớn đều coi trọng thời gian hơn vàng ngọc. Cổ nhân có câu: “Thánh nhân không quý một thước ngọc bích, mà quý trọng một thốn thời gian”.

Muốn thành công, trước hết phải học cách ‘thành nhân’

Muốn thành công, trước hết phải học cách ‘thành nhân’
Muốn thành công, trước hết phải học cách ‘thành nhân’ 02:55, 19/02/2019
Cổ ngữ có câu nói rằng: “Muốn làm nên sự nghiệp thì trước hết phải biết làm người”. Vậy làm người như thế nào? Con người cần phải có những tố chất nào để trở thành ‘Con Người’ chân chính, làm nền tảng ...

Làm người: Trong tâm có mực thước, trong miệng có mức độ

Làm người: Trong tâm có mực thước, trong miệng có mức độ
Làm người: Trong tâm có mực thước, trong miệng có mức độ 13:21, 18/02/2019
Cổ nhân nói: ‘Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng’. Một câu nói tổn thương người có thể khiến họ trở thành mùa đông băng giá, một câu nói ấm lòng có thể khiến họ trở thành mùa xuân ...

Thân phải dưỡng trong sự nghèo khó, tâm phải dưỡng trong sự giàu có

Thân phải dưỡng trong sự nghèo khó, tâm phải dưỡng trong sự giàu có
Thân phải dưỡng trong sự nghèo khó, tâm phải dưỡng trong sự giàu có 08:52, 17/02/2019
Con người dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải biết nuôi dưỡng bản thân trong sự nghèo khó, đó là một quá trình loại bỏ dục vọng, nuôi dưỡng một tâm hồn cao thượng. Nghèo nhưng không hèn, giàu nhưng ko kiêu ...

Người khí phách lớn ắt có nhiều tài lộc và phúc khí

Người khí phách lớn ắt có nhiều tài lộc và phúc khí
Người khí phách lớn ắt có nhiều tài lộc và phúc khí 03:48, 14/02/2019
Khí phách lớn quyết định đại cuộc. Từ xưa đến nay, phàm những người làm nên sự nghiệp lớn đều là người có khí phách lớn.

Học cách dạy con từ nhà quân sự thời Xuân Thu Chiến Quốc

Học cách dạy con từ nhà quân sự thời Xuân Thu Chiến Quốc
Học cách dạy con từ nhà quân sự thời Xuân Thu Chiến Quốc 12:37, 11/02/2019
Dạy con là một vấn đề không hề dễ dàng, đòi hỏi các bậc cha mẹ phải có phương pháp đúng đắn. Dưới đây là bài phát biểu về việc dạy con của giáo sư Huang Yufeng, Đại học Phục Hán (Thượng Hải). Theo ông, các cha ...
Chùa Phong Hanh